Zbigniew Marecki

Chcesz odebrać przesyłkę, musisz mieć pełnomocnictwo

Chcesz odebrać przesyłkę, musisz mieć pełnomocnictwo Fot. Archiwum Chcesz odebrać przesyłkę, musisz mieć pełnomocnictwo
Zbigniew Marecki

Odbierając list czy inną przesyłkę na poczcie nawet w imieniu najbliższej osoby, musimy posiadać spacjalne pełnomocnictwo. Jest ono płatne.

O wyjaśnienie tej sprawy poprosiliśmy biuro prasowe Poczty Polskiej, gdy nasza czytelniczka miała problemy z odebraniem przesyłki dla męża, choć dysponuje jego pełnomocnictwem notarialnym.

Z wyjaśnień Poczty Polskiej wynika, że jeśli adresatem przesyłki jest osoba fizyczna, to w przypadku przesyłek sądowych cywilnych przesyłkę w placówce pocztowej można wydać adresatowi albo jego pełnomocnikowi, który legitymuje się pełnomocnictwem pocztowym (art. 139 kpc oraz par. 8 ust. 1 rozporządzenia MS z 12.10.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym).

Przesyłkę nadaną w postępowaniu karnym, w placówce pocztowej może odebrać adresat lub jego przedstawiciel ustawowy (par. 7 ust. 4 rozporządzenia MS z dnia 17.12.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym).

Pełnomocnikiem adresata nie musi być osoba z nim spokrewniona, może to być dowolna osoba, do której adresat ma zaufanie. Legitymując się pełnomocnictwem notarialnym można odebrać tzw. zwykłą przesyłkę poleconą. Pełnomocnictwo to nie uprawnia jednak do odbioru przesyłek sądowych, tj. przesyłek doręczanych w trybie kpc i kpk.

Formularz należy wypełnić oraz podpisać i złożyć w dowolnej placówce w obecności pracownika placówki. Osoba niepełnosprawna może to zrobić w domu w obecności listonosza i na ręce listonosza złożyć wypełniony i podpisany formularz. Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego są następujące: do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek opłata wynosi brutto: 25,83 zł za każdy miesiąc lub jego część opłata wynosi brutto: 5,54 zł do jednorazowego odbioru określonej przesyłki opłata wynosi brutto: 2,46 zł.

Zbigniew Marecki

Jestem dziennikarzem "Głosu Pomorza". Mieszkam w Słupsku. Zajmuję się codziennymi sprawami mieszkańców Słupska i regionu słupskiego. Interesują mnie ludzie, życie społeczne i polityczne, gospodarka, samorząd i historia regionalna.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.