Co roku mają te same uwagi do wydatków

Czytaj dalej
Fot. Piotr Krzyzanowski
Agnieszka Nawrocka [email protected]

Co roku mają te same uwagi do wydatków

Agnieszka Nawrocka [email protected]

Sytuacja finansowa gminy Strzelno nie poprawia się. Izba Obrachunkowa nadal ma szereg uwag, co do zarządzania budżetem samorządu.

Wkrótce rada miejska będzie musiała zdecydować o udzieleniu absolutorium dla burmistrza Ewarysta Matczaka. Procedurę poprzedza wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opinia ta jest pozytywna, ale znów jest szereg uwag co do gospodarki finansowej gminy Strzelno.

W 2015 roku wydatki gminy były o 60 tysięcy wyższe od osiągniętych dochodów. Po raz kolejny RIO wskazuje, że gmina ma kłopoty z płynnością finansową. Dowodem na to ma być także to, że gmina aby osiągnąć założoną nadwyżkę w budżecie (przeznaczoną na spłatę zobowiązań) na koniec roku „pożyczyła” ponad 70 tysięcy z subwencji światowej na rok 2016.

Zadłużenie gminy to 9,8 mln zł. Wynosi ono 22 procent dochodów gminy. Blisko 120 tysięcy to zobowiązania wymagalne, czyli takie których termin zapłaty minął. Jak wskazuje RIO zobowiązania te są o ponad 10 tysięcy wyższe niż rok wcześniej.

Gmina nie płaci za dostawy towarów i usług do szkół i przedszkoli, opieki społecznej czy ratusza. Jednak wzrastają także długi, jakie wobec gminy mają na przykład mieszkańcy. Zobowiązania te to 1,8 mln, jest ich o ponad 50 tysięcy więcej niż rok temu. I po raz kolejny Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje, że gmina musi podjąć działania, aby „radykalnie zmniejszyć” należności wobec gminy. Gdyby bowiem ściągnięto zaległe podatki, czynsze, zobowiązania wobec wodociągów, gmina mogłaby spłacić z tych pieniędzy właśnie długi.

Przypomnijmy, że od lat RIO ma uwagi do budżetu gminy, radni udzielają jednak co roku absolutorium włodarzowi.

Agnieszka Nawrocka [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.