Anna Czerny - Marecka

Najgłośniejsza szkoła w Słupsku obchodzi duży jubileusz

Rok 1986, od lewej: Z. Kurczyn, S. Lange, B. Żydzianowska, K. Bojanowska, J. Marszałek- -Laskowska, D. Lipska (dyr. Wydziału Kultury), dyr. Z. Janczewski, Fot. PSM I I II ST. Rok 1986, od lewej: Z. Kurczyn, S. Lange, B. Żydzianowska, K. Bojanowska, J. Marszałek- -Laskowska, D. Lipska (dyr. Wydziału Kultury), dyr. Z. Janczewski, G. Leszke, G. Gawlak.
Anna Czerny - Marecka

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku, mająca filie w Sławnie i Bytowie, ma już 70 lat. W Słupsku uczy się obecnie 310 uczniów, w filii w Sławnie 64, a w Bytowie – 39

Zaczęło się skromnie - od prywatnej szkoły prowadzonej w latach 1945-46 przez Stefanię Korwin-Sługocką. Mieściła się w budynku przy ul. Zamenhoffa 7 (obecnie sąd okręgowy).

Początki
Równolegle trwały próby uruchomienia szkoły muzycznej przez Towarzystwo Teatrów i Muzyki Ludowej. Rozpoczęła działalność jesienią 1946 roku. Gdy okazało się, że statut Towarzystwa Teatrów i Muzyki Ludowej nie przewiduje prowadzenia szkoły i pojawiła się groźba jej zamknięcia, powołano nowe Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, z odpowiednio sformułowanym statutem. 16 lutego 1947 roku odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki przy ul. Popławskiego 18 (obecnie Sienkiewicza). Pierwszą dyrektorką szkoły została wybitna śpiewaczka Franciszka Rotter-Platówna. Początkowo w szkole była prowadzona jedynie klasa fortepianu, po pewnym czasie powstały klasy: śpiewu solowego, skrzypiec, akordeonu i instrumentów dętych. Szkoła borykała się z poważnymi problemami finansowymi i tylko dzięki uporowi jej założycieli nie podzieliła losu szkoły prywatnej. W roku 1950 przeniosła się do nowej siedziby - budynku przy ul. Stalina 4 (obecnie Tuwima). Zajmowała go do 1978 r.

Upaństwowienie
Ważnym dniem w historii szkoły był 28 maja 1951 roku, gdy Szkoła Muzyczna Towarzystwa im. Stanisława Moniuszki została upaństwowiona. Była pierwszą Państwową Szkołą Muzyczną w województwie koszalińskim. Prowadzono wówczas nauczanie w działach dziecięcym i młodzieżowym w klasach fortepianu, skrzypiec, akordeonu i śpiewu solowego. W latach 1953-1956 doszły klasy instrumentów dętych blaszanych i drewnianych oraz wiolonczeli. Od 1 września 1955 r. w budynku przy ul. Sienkiewicza rozpoczął działalność internat, umożliwiając kształcenie muzyczne uzdolnionej młodzieży z okolic Słupska.

Rok 1986, od lewej: Z. Kurczyn, S. Lange, B. Żydzianowska, K. Bojanowska, J. Marszałek- -Laskowska, D. Lipska (dyr. Wydziału Kultury), dyr. Z. Janczewski,
PSMI I II ST Rok szkolny 1965/66, nauczyciele i uczniowie. W pierwszym rzędzie od lewej nauczycielki Jadwiga Sawala, Barbara Zielńska, Danuta Lange.

Szkoła średnia
W roku szkolnym 1963/1964 utworzono filię Średniej Szkoły Muzycznej w Koszalinie, która po dwóch latach została rozwiązana, a uczniów przeniesiono do Koszalina. Szkoła średnia została reaktywowana w roku szkolnym 1966/1967 jako Ognisko Muzyczne, nad którym nadzór merytoryczny objęła PSM II stopnia w Gdańsku. We wrześniu 1969 powstała w Słupsku filia PSM II st. w Koszalinie. W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju i powstania w 1975 roku województwa słupskiego, decyzją Ministra Kultury i Sztuki utworzono Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia i wraz z PSM I stopnia włączono ją od 1 września 1975 roku w nowy organizm szkolny: Zespół Szkół Muzycznych w Słupsku.

Problemy lokalowe
W roku 1972 dyrektor powziął decyzję o likwidacji internatu przy ul. Sienkiewicza 3 i wykorzystaniu pozostałych po nim pomieszczeń na sale dydaktyczne. W będącym w złym stanie budynku przy ul. Tuwima wyłączono z użytkowania pierwsze i drugie piętro, zajęcia były prowadzone tylko na parterze. W roku 1977 lekcje odbywały się również w budynku
Szkoły Podstawowej nr 6 na ul. Starzyńskiego. W roku 1978 władze miejskie przyznały szkole posesję z budynkami przy ul. Szczecińskiej 106. Tu szkoła mieści się obecnie. Stopniowo przeprowadzano remont zabytkowego pałacyku. 28.04.1982 r. odbyła się uroczystość otwarcia odnowionej Sali Kameralnej, której nadano imię Karola Szymanowskiego. Na uroczystym koncercie uczniowie grali na nowo zakupionym fortepianie marki Blűtner.

Nowy patron
W roku 1986 szkoła świętowała jubileusz 40-lecia. Otrzymała wtedy imię Ignacego Jana Paderewskiego. Główne uroczy
stości: nadanie imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, koncert odbyły się 21.11.1986r. Z okazji jubileuszu szkoła wydała medal pamiątkowy z podobizną I.J. Paderewskiego.

Protest
Rok szkolny 2003/2004 rozpoczął się od protestu nauczycieli wywołanego pomysłem przekazania zarządzania szkołą władzom miejskim. Zdaniem środowiska nauczycielskiego groziło to powolną likwidacją szkoły, wynikającą ze zbyt wysokich kosztów (małe oddziały, indywidualne lekcje gry na instrumencie) niemożliwych do udźwignięcia przez miasto. Rozmowy i związany z nimi niepokój trwał do listopada, kiedy to ogłoszono oficjalny komunikat, że szkoła muzyczna w Słupsku pozostaje w gestii Ministerstwa Kultury.

Dzieje się
Ostatnie dziesięciolecie historii szkoły obfitowało w wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów. W 2005 r. wydano płytę CD z nagraniami chóralnych utworów Andrzeja Cwojdzińskiego w wykonaniu uczniów. Odbyło się też prawykonanie Poematu Symfonicznego „Menora kołobrzeska” tegoż autora z udziałem szkolnego chóru. W 2007 roku odbyła się I edycja Międzyszkolnych Warsztatów Rytmicznych, zainaugurowano też Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny – „Słupskie Spotkania z Muzyką Ukraińską” oraz Szkolny Konkurs Mozartowski. W roku 2008 chóry szkolne wystąpiły w prawykonaniu kompozycji „Missa miseri cordis” słupskiego muzyka, absolwenta szkoły, Leszka Kułakowskiego - w 3. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. Od 2010r. nauczyciele teorii organizują powiatowe konkursy wiedzy o muzyce „Epokami przez muzykę”. Rokrocznie organizowane są warsztaty prowadzone przez wybitnych muzyków: skrzypcowe, fortepianowe, fletowe, klarnetowe, trąbkowe, akordeonowe, kameralne „Violin Summit”, wiolonczelowe – „Cello forum”, wokalne i rytmiczne. Wydarzeniem w roku 2013 było wystawienie w teatrze musicalu „Sound of music”, w którym główne role dziecięce obsadzono m.in. uczniami PSM, a w obsadzie dorosłej zagrały uczennice klasy śpiewu.

TEKST OPARTY NA MATERIAŁACH PSM I I II ST. W SŁUPSKU

W kolejny latach szkołą zarządzali dyrektorzy:
Stefania RotterPlatówna (1946-48), Maria Mertkowa (1948-49), Adam Galer (1949-50), Jan Zakrzewski (1950-53), Tadeusz Pileski (1953-56), Maria Mertkowa (1956-58), Roman Wasilewski (1958-62), Tytus Burczyk (1962-65), Michał Kozyra (1965-79), Zbigniew Janczewski (1979-88), Ginter Leszke (198891), Andrzej Sikorski (1991-98), Ewa Kumik (1998-2001), Beata Podgórna (2001-2002), Ewa Kumik (2002-2004), Bogdan Kułakowski (2004-2005), Beata Podgórna (od 2005).

Anna Czerny - Marecka

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gp24.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.