Pieniądze na szpitale. Dofinansowanie dla 10 projektów

Czytaj dalej
Monika Zacharzewska

Pieniądze na szpitale. Dofinansowanie dla 10 projektów

Monika Zacharzewska

Zarząd Województwa Pomorskiego dofinansuje 10 projektów, które mają poprawić infrastrukturę pomorskich szpitali. Inwestycje mają poprawić jakość i dostępność do kompleksowych, wysokospecjali-stycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych.

- Na zmianach skorzystają m.in.: chorzy cierpiący na nowotwory, cukrzyce, choroby układu sercowo-naczyniowego i kostno-stawowego - informują przedstawiciele marszałka województwa.

Zmodernizowane zostaną budynki szpitalne, powstaną nowoczesne bloki operacyjne, pracownie specjalistyczne, zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt medyczny. Uruchomione zostaną nowe poradnie, głównie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Całkowita wartość inwestycji to prawie 365 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014--2020 wynosi prawie 228 mln zł.

Z tych pieniędzy inwestycje będą przeprowadzane m.in. w dwóch szpitalach regionu słupskiego, tych, które od października w tzw. sieci szpitali mają działać na drugim poziomie referencyjnym.

W Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku środki zainwestowane zostaną w kompleksową opiekę kardiologiczną dla pacjentów. Nowe wyposażenie zyskają oddziały kardiologiczny i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradnia. Modernizacji ulegną oddziały: diabetologiczny, neurologiczny, geriatryczny, onkologiczny i psychoonkologiczny. Zostaną też przeszkoleni fizjoterapeuci. Powstanie ogród sensoryczny. Koszt szacowany jest na ponad 6 mln zł.

Natomiast w Szpitalu Powiatu Bytowskiego zostanie zmodernizowany blok operacyjny. Oddział wewnętrzny i chirurgia zyskają nowoczesne wyposażenie, a personel medyczny skorzysta ze szkoleń. Koszt szacowany jest na prawie 6 mln zł.

Finansowe wsparcie umożliwi też inwestycje m.in. w nowoczesny blok operacyjny w gdańskim szpitalu na Zaspie. Szpital im. św. Wincentego a Paulo zostanie rozbudowany o skrzydło z nowym blokiem operacyjnym dla oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej, kardiologicznej i onkologicznej oraz o OIOM i sterylizatornię. Powstaną też poradnie: ortopedii i traumatologii narządów ruchu, kardiologiczna, diabetologiczna, leczenia chorób naczyń, neurologii, gastroenterologii, endokrynologii i onkologii. Natomiast w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie oddział hematologiczny.

Monika Zacharzewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.