Podlaskie szpitale dostaną 6,7 mln zł na remonty, modernizacje i nowy sprzęt

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Agata Sawczenko

Podlaskie szpitale dostaną 6,7 mln zł na remonty, modernizacje i nowy sprzęt

Agata Sawczenko

Przebudowa budynków szpitalnych, zakup sprzętu medycznego, kupno agregatu prądotwórczego – zarząd województwa przyznał dotacje placówkom medycznym.

W sumie to 6 mln 700 tys. zł, które będą mogły wykorzystać podlaskie szpitale i ośrodki medyczne nadzorowane przez samorząd województwa.

Prawie 5 mln zł otrzyma szpital wojewódzki w Łomży na przebudowę istniejących pomieszczeń na I piętrze pawilonu H na potrzeby pododdziału onkologii oraz na I piętrze pawilonu D na potrzeby dwóch poradni: onkologicznej i chirurgii onkologicznej. W efekcie na pododdziale liczba łóżek zostanie zwiększona do 16 (z 10) oraz do 7 (z 5) liczba stanowisk dziennych do podawania leków cytostatycznych. W poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej zostanie wydzielona rejestracja oraz dwa gabinety lekarskie i dwa diagnostyczno-zabiegowe. Powstanie również węzeł sanitarny dla pacjentów i personelu, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dotacji pododdział i poradnie zostaną doposażone w sprzęt i aparaturę medyczną.

Szpital wojewódzki w Suwałkach dostanie trzy dotacje. Pierwszą, w wysokości 68 tys. zł, przeznaczy na wykonanie dokumentacji projektowej oddziału chorób zakaźnych. Natomiast druga, ponad 1 mln zł, zostanie wykorzystana na pokrycie wkładu własnego i kosztów niepodlegających dofinansowaniu w projekcie , realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Zakłada on m.in. zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków ochrony osobistej oraz modernizację oddziału chorób wewnętrznych, kardiologii i endokrynologii. Trzecia dotacja (blisko 455 tys. zł) zostanie przeznaczona na dostosowanie budynku zakładu diagnostyki obrazowej do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach – dzięki dofinansowaniu w wysokości 79 tys. zł – kupi i zamontuje agregat prądotwórczy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.
Z kolei ośrodek rehabilitacji w Suwałkach otrzyma blisko 64 tys. zł na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych (niepodlegających dofinansowaniu) w projekcie realizowanym w ramach programu regionalnego na zakup sprzętu i aparatury, potrzebnych do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Agata Sawczenko

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.