Prawie 40 milionów złotych wyniosły nakłady finansowe przyznane BCO w latach 2018-2020 przez zarząd województwa podlaskiego

Czytaj dalej
Fot. Wojciech Wojtkielewicz
red

Prawie 40 milionów złotych wyniosły nakłady finansowe przyznane BCO w latach 2018-2020 przez zarząd województwa podlaskiego

red

22 mln złoty wynosi wartość unijnych projektów zdrowotnych realizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii. Z kolei inwestycje w sprzęt i infrastrukturę w dwóch ostatnich latach wynoszą prawie 40 mln złotych.

Nie czekaliśmy na narodową strategię onkologiczną, ale sami razem z pracownikami BCO podjęliśmy wiele działań, by stworzyć jak najlepsze warunki do walki z nowotworami - mówił marszałek Artur Kosicki podczas konferencji prasowej poświęconej nakładom finansowym przyznanym Białostockiemu Centrum Onkologii w latach 2018-2020 przez zarząd województwa z budżetu samorządu i Regionalnego Programu Operacyjnego. - Wiele naszych działań się w nią pisuje, ale w wielu przypadkach jesteśmy znacznie do przodu.

W ciągu ostatnich dwóch lat na zakup sprzętu BCO otrzymało około 13, 5 miliona złotych wsparcia. Z kolei dotacje inwestycyjne wyniosły ok. 26 mln zł. Ośrodek uczestniczy też w realizacji krajowego pilotażu onkologicznego. Na zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do jego obsługi otrzyma z budżetu województwa 450 tys. zł.

Zobacz Pilotaż już ruszył

Sztandarową inwestycją, którą planuje BCO w najbliższych latach jest utworzenie Breast Center Unit. - Będzie to wydzielona jednostka specjalizująca się w diagnozowaniu i leczeniu nowotworu piersi.

- Dzięki sieci Breast Unit skraca się czas miedzy diagnostyką a leczeniem i przedłużyć życie 10 proc. kobiet leczonych na raka piersi - mówi Magdalena Borkowska.

Wartość całego projektu to ok. 76 mln. Jest na razie na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, Na ten cel zarezerwowano w tegorocznym budżecie województwa prawie 450 tys. zł

We wrześniu ubiegłego roku otwarto nowy zakład diagnostyki obrazowej. Kosztował prawie 9, 4 mln, z czego dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło niemal 9 mln. Został też wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Dzięki temu nie tylko znacznie lepiej prowadzić diagnostykę pacjentów, ale wykonywać o wiele więcej badań - mówi dr Wiktoria Waśkiewicz, kierownik zakładu diagnostyki obrazowej. - W ciągu miesiąca wykonujemy ponad 600 badań rentgenowskich, 1500 ultrasonograficznych i 1100 mammograficznych. Proszę sobie wyobrazić.

Czytaj też: Diagnostyka po nowemu

Z kolei 13, 14 mln kosztowało utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych i sterylizatorni. Wsparcie z RPO i budżetu województwa wyniosło 13 mln. Utworzono też Centrum Profilaktyki Onkologicznej, na które budżet województwa przeznaczył prawie 3 mln zł.

„Nakłady finansowe przyznane BCO w latach 2018-2020 przez Zarząd Województwa Podlaskiego”

I.INWESTYCJE (REALIZOWANE/ZREALIZOWANE)
Dotacje celowe na zakup sprzętów w latach 2018-2020: ok. 13,5 mln zł
Celowe dotacje inwestycyjne w latach 2018-2020: ok. 26 mln zł
Planowane zadania z budżetu województwa podlaskiego:
- zakup narzędzia informatycznego na potrzeby realizacji pilotażu onkologicznego w BCO:
450 000 zł
- zakup aparatury i sprzętu medycznego na cele podniesienia jakości udzielanych świadczeń w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii: 300 000 zł

1.Utworzenie centrum diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych kobiet (Breast Cancer Unit) oraz centrum diagnostyki ginekologicznej i leczenia w trybie 1-go dnia

Wartość projektu: ok. 76 mln zł, aktualnie:
- dokumentacja projektowa BCU: 448 000 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 448 000 zł

Adaptacja dawnego budynku SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Breast Cancer Unit – jest wydzieloną jednostką Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, specjalizującą się w diagnozowaniu
i leczeniu nowotworów piersi. Terapia w ośrodkach Breast Units przynosi najlepsze efekty w postaci: najwyższego odsetka wyleczonych kobiet, najwyższego odsetka operacji oszczędzających pierś a także lepszej jakości życia pacjentek.

Dzięki sieci Breast Units u 10% kobiet leczonych na raka piersi można znacznie przedłużyć życie. Skraca się czas między diagnostyką a leczeniem. Przejście do kolejnego etapu walki z nowotworem jest najkrótsze. Nad ich leczeniem czuwa zespół specjalistów, w którym oprócz chirurgów, są również radioterapeuci, radiolodzy, chemioterapeuci, patolodzy oraz psycholog. Zbiera się zespół wielodyscyplinarny i podczas spotkania omawiana jest każda pacjentka.

Breast Cancer Unit polega na wielodyscyplinarnym leczeniu raka piersi. Jest to wyspecjalizowana jednostka lekarzy specjalistów, stosująca specjalne procedury, które mają zapewnić pacjentkom z rakiem piersi kompleksową opiekę i wypracować indywidualny proces leczenia. Idea Breast Cancer Unit polega na tym, że wszystko będzie skoncentrowane wokół każdej pacjentki - czyli pacjentka jeszcze w tym samym dniu albo w ciągu kilku dni przyjmowana jest u specjalisty i rozpoczyna się cały proces diagnostyki i leczenia, a cały zespół specjalistów stara się zapewnić jak najlepsze leczenie, najlepszą diagnostykę i jeszcze fachową opiekę.

20 grudnia 2019 roku projektanci BCU, w imieniu BCO, złożyli w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku wniosek o pozwolenie na rozbiórkę dawnego szpitala gruźliczego i budowę BCU. Czekamy na decyzję urzędu.

2.Przebudowa i rozbudowa BCO – Zakład Diagnostyki Obrazowej

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 9 351 996,93 zł, z czego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanie wyniosło 8 979 000,00 zł.

W ramach adaptacji budynku, w którym do 31.01.2017 r. mieścił się Pion Położniczo-Ginekologiczny SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku, od 2018 roku realizowane były prace remontowe w piwnicy i na parterze budynku, gdzie obecnie znajduje się Zakład Diagnostyki Obrazowej z gabinetem RTG
z kabiną, gabinet mammotomu, dwa pokoje mammografu, 4 gabinety USG, pokój EKG, rejestracja z informacją, poczekalnia, a także archiwum szpitalne, pomieszczenia personelu medycznego, szatnie i pomieszczenia magazynowe. Budynek posiada połączenie z innymi obiektami szpitala, co ułatwia pacjentom poruszanie się w kompleksie szpitalnym Białostockiego Centrum Onkologii.

Wartość projektu: 5 968 526,07 zł, z czego:
- dofinansowanie ze środków RPOWP: 4 816 647,79 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 895 278,91 zł

Jednocześnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Białostockie Centrum Onkologii realizowało projekt
pn. „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procesów medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii”, którego celem było podniesienie jakości i zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń medycznych
z zakresu diagnostyki nowotworowej raka piersi, prostaty i płuc, podniesienie jakości życia
i zdrowia mieszkańców regionu, skrócenie procesu leczenia, zmniejszenie ryzyka wznowy, poprawy komfortu życia poprzez skrócenie czasu dezaktywacji zawodowej, uniknięcie niepełnosprawności i zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.
W ramach projektu Zakład Diagnostyki Obrazowej został doposażony w cyfrowy mammograf z funkcją tomosyntezy i mammografii, stół do biopsji stereotaktycznej piersi
z wyposażeniem, cyfrowy aparatu RTG ze stołem cyfrowym, system stereotaktycznej biopsji prostaty, aparat USG. Dodatkowo w aparat do znieczuleń został doposażony Blok Operacyjny BCO. Dzięki zakupowi innowacyjnego sprzętu możliwe jest wykonywanie procedur, które do tej pory nie były stosowane w jednostkach ochrony zdrowia w naszym regionie.

3.Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni

Wartość projektu: 13 142 411,37 zł, z czego:
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 6 740 849,82 zł
- dofinansowanie ze środków RPOWP: 6 282 924,06 zł,
- środki własne BCO: 118 637,49 zł

Nowoczesna Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych (CPLC) przygotowuje gotowe do podania leki dla każdego pacjenta. Jej działalność obejmuje wykonywanie indywidualnych dawek preparatów cytostatycznych do podania pozajelitowego dla pacjentów zarówno hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie. Istniejące, stworzone do tego celu programy komputerowe do produkcji cytostatyków ułatwiają pracę zarówno farmaceucie w centralnej pracowni cytostatyków, jak również lekarzom zlecającym chemioterapię i pielęgniarkom potwierdzającym podanie leku.

Utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych, dobrze wyposażonej apteki szpitalnej oraz zmodernizowanej sterylizatorni umożliwi zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów chemioterapii onkologicznej.

Dzięki dobrze prosperującej pracowni cytostatyków wraz z właściwie wyposażoną i zarządzaną apteką szpitalną wiele zabiegów będzie można wykonać w trybie ambulatoryjnym, ponieważ czas oczekiwania na przygotowanie leków będzie na tyle krótki, że pacjent nie będzie musiał oczekiwać na oddziale na właściwe świadczenie. Lek według określonych zaleceń lekarza zostanie podany w ciągu kilku godzin i pacjent będzie mógł wrócić do domu tego samego dnia.
Koszty związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych są bardzo wysokie. Centralizacja wytwarzania leków cytostatycznych przyczyni się do ich obniżenia. Uruchomienie jednej pracowni cytostatycznej spełniającej wszelkie wymogi ustawodawcy, ograniczy koszty inwestycyjne i związane z utrzymaniem tychże pomieszczeń. Prawidłowe przygotowanie leków cytotoksycznych poprawi bezpieczeństwo terapii oraz zminimalizuje przy tym działania niepożądane związane np. z zakażeniami mikrobiologicznymi.

4.Utworzenie Centrum Profilaktyki Onkologicznej

Wartość projektu: 3 520 573,04 zł, z czego:
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 2 992 993,61 zł
- środki własne BCO: 527 579,43 zł

W ramach swojej działalności BCO postanowiło powołać jednostkę – Centrum Profilaktyki Onkologicznej (CPO), zajmującą się szeroko pojętą działalnością związaną z profilaktyką nowotworów, poprzez realizację i aktywny udział w programach badań przesiewowych, badań profilaktycznych, a także realizację Programów Polityki Zdrowotnej.

Działania, które Białostockie Centrum Onkologii podejmuje w ramach realizacji programów badań przesiewowych i profilaktycznych zmierzają do osiągnięcia dwóch bardzo istotnych celów. Pierwszy z nich to szeroko zakrojona edukacja społeczeństwa, poprzez uświadomienie czym są czynniki ryzyka i jak ich unikać, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową, a także pobudzenie świadomości jak istotną i niezwykle ważną rolę pełnią badania profilaktyczne, oraz jakie skutki niesie za sobą zaniedbywanie tego obszaru. Drugi cel, który Centrum stawia sobie do osiągnięcia to zachęcenie do udziału i objęcie badaniami profilaktycznymi i przesiewowymi jak największej grupy osób, aby móc zdiagnozować zmiany nowotworowe w momencie, gdy stopień ich zawansowania pozwoli na całkowite wyleczenie.

II.UNIJNE PROJEKTY ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ BCO WARTOŚĆ WSZYSTKICH PROJEKTÓW: ok. 22 mln zł

1.DOTYCHCZASOWE PROJEKTY ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ BCO

1.1. Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”
Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
Okres realizacji projektu: 2.2018 r. – 6.2020 r.
Cel Projektu: Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat, poprzez zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane są na poprawę świadomości dbania o własne zdrowie, a przez to zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (mammograficzne). Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie wieku aktywności zawodowej kobiet województwa podlaskiego.
Wartość projektu: 1 514 308,80 zł
Wartość dofinansowania: 1 420 053,80 zł
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 1 287 162,48 zł

1.2. Projekt „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99 zł.
Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.,
Partnerzy:
•Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
•Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.
Okres realizacji projektu: 2.2018 – 6.2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3 000 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.
W ramach realizacji projektu:
•realizowane są bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego,
•pacjenci zakwalifikowani do badań otrzymują bezpłatny preparat przygotowujący do zabiegu,
•możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym,
•opieka w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów, a także bezpłatny transport na życzenie pacjenta.

1.3. Projekt „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2021
Cel projektu: Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej. Planuje się objąć wsparciem 4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali, bądź zachorują na nowotwór złośliwy.
Wartość projektu: 9 593 375,92 zł
Wartość dofinansowania: 9 113 238,19 zł, w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 8 154 369,53 zł

2.NOWE PROJEKTY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się:
2.1. Projekt p.t. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021
Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie z Łomżyńskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach cytologicznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2000 kobiet w wieku 25-59 lat, z których 545 otrzyma wsparcie w postaci badania cytologicznego. Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.
Wartość projektu - 1 447 127, 64PLN w tym wartość dofinansowania 1 374 606, 24 PLN

2.2. Projekt pt. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021
Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie z Łomżyńskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka piersi. Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 1500 kobiet w wieku 50-69 lat oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 500 kobiet. Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.

Wartość projektu - 1 582 297, 75PLN w tym wartość dofinansowania 1 503 182,86 PLN

2.3. Projekt pt.: „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021
Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego. Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2000 osób w wieku 50-65 lat ew. osób młodszych między 40- 49 lat u których krewnego I stopnia wykryto raka jelita grubego, oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 1000 osób. Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.
Wartość projektu - 1 962 952,02 PLN w tym wartość dofinansowania 1 864 804,41 PLN

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wiedza dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne:
2.4. Projekt p.t. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” – okres realizacji 01.09.2019 – 31.08.2021. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego
Cel: Zwiększenie, poprzez działania edukacyjne, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych - od kilkunastu lat, znajdują się na 5 miejscu listy najczęściej występujących chorób onkologicznych. Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie życia mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego.

Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2880 osób w wieku 15-64 lata, lub starszych pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo oraz wykonanie badań przesiewowych przy pomocy dermatoskopu bądź wideodermatoskopu wraz z konsultacją lekarza specjalisty (dermatologa bądź onkologa) dla 1920 osób. Do współpracy w ramach projektu zostanie zaproszonych 40 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z obszaru województwa podlaskiego i lubelskiego.
Wartość projektu - 1 002 887,50 PLN- 100 % dofinansowania

2.5. Projekt p.t. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”, okres realizacji 01.04.2020 – 31.03.2023. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego
Cel: Poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego. Projekt zakłada zrekrutowanie i wykonanie badań Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) dla 1300 osób:

1. w wieku 55-74 lata, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.
2. osób w wieku 50-74 lata z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, radon; - zachorowanie na nowotwór: głowy i szyi, chłoniaka, pęcherza moczowego, piersi, szyjki macicy;
- stwierdzono u nich choroby płuc

Do współpracy zostaną zaproszone placówki POZ z terenu województwa podlaskiego i lubelskiego. Wartość projektu - 1 726 191,60 PLN - 100 % dofinansowania

red

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.